Facebook

Sada ATAK - odpuzovač srnek, zajíců a prasat 500ml

Sada na odpuzování srnek, divočáků a zajíců - sada obsahuje koncentát a 50 ks nosičů pro pachový ohradník. Slouží jako ochrana proti okusu, požeru nebo rytí.
Celý popis
Kód produktu:A-UNI-500
549
454 Kč bez DPH
Skladem
Popis produktu

Sada koncentrátu na odpuzování srnek, divočáků a zajíců - sada obsahuje 50 ks nosičů pro pachový ohradník. Slouží jako ochrana proti okusu, požeru nebo rytí.

Složení:

1x pachový ohradník ATAK proti divoké zvěři - 500 ml

50x aplikační váleček z dřevovlny

Charakteristika přípravku ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml

Jedná se o přírodní odpuzovač srnek, divočáků, zajíců a další divoké zvěře. Jeho vůně je pro zvěř velmi nepříjemná čímž ji odpuzuje. Potlačuje tak nechtěný okus, ohryz nebo jiné škody způsobené divokou zvěří. Přípravek je určen pro použití v exteriéru k vytvoření pachových ohradník tzn. že vytvoří pachovou bariéru která odradí srnky, divočáky, zajíce od vstupu do zahrady, vinohradu, ovocných sadů, apod. Slouží také jako účinná ochrana při výsadbě nových stromů proti jejich okusu.
Je vhodný pro použití v lesnictví a dřevařství, vinařství, ovocnictví, zahradnictví.
Velkou výhodou je možnost jeho celoročního použití, bez ohledu na teplotu.

Návod k použití ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml

Odpuzovač divoké zvěře je určen k přímému použití. Namočte nosič pachové látky z dřevovlny do přípravku (spotřeba: cca 10 ml) a upevněte jej ve výšce 50 cm až 1 metru na plotové sloupky, sloupky ve vinohradu nebo dřevěné laťky, které zapíchnete do země. K bezpečnému vymezení prostoru doporučujeme upevnit tyto nosiče ve vzdálenosti 3 až maximálně 6 metrů od sebe. Válečky z dřevovlny lze umístit přímo na rostliny, které chcete chránit před okusem. Je vhodné džřevovláknité válečky umístit jak po obvodu pozemku, tak i uvnitř pozemku. Tam stačí umístit válečky na zem cca po 20 metrech.
Odpuzující účinek nastane ihned. Podle počasí odpuzující účinek přetrvá až po dobu 3 týdnů.
Poté naneste přípravek opět na dřevovláknité nosiče. tyto nosiče jsou ZCELA ekologické a nijak nezatěžují životní prostředí. V závislosti na deštivém počasí opakujte aplikaci v kratším intervalu.
Neaplikujte přípravek na živé rostliny.

Upozornění: Nikdy neaplikujte na pevné části, např. ploty - vždy pouze na aplikační válečky. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky a rukavice.

První pomoc při zasažení

Obecná upozornění  Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při vdechnutí  Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží  Ihned omýt vodou a mýdlem, nebo nejlépe polyethylenglykolem a dobře opláchnout. Při
obtížích vyhledat lékaře.
Při zasažení očí  Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s
lékařem.
Při požití  Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Skladování přípravku

Skladujte odděleně od potravin, krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte jen v originálních uzavřených obalech na dobře větraném místě.

Složení ATAK - Odpuzovač divoké zvěře 500ml

Účinné látky: 6,5 g/l Geraniol
Dále obsahuje kyselinu izovalerovou (1-5%)

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

Balení koncentrátu

Obsah: 500ml v plechovce

Upozornění související s bezpečností

Pokyny pro bezpečné zacházení aby se zabránilo riziku pro člověka a životní prostředí, musí být dodrženy pokyny pro použití. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s produktem. Při aplikaci používejte ochranné rukavice. Zneužití může vést k poškození zdraví. Vzhledem k tomu, že vůně příprvaku je velmi nepříjemná i pro lidi, doporučujeme přípravek nepoužívat v blízkosti oken, balkonů a před aplikací informovat sousedy.ožkou/s tímto přípravkem. Výrobek nepoužívat při nedostatečném větrání, používat ochranou masku s odpovídajícím plynovým filtrem /Typ A1 podle EN 14387/.

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

varovánÍ

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Máte dotaz k produktu? Napište nám
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.